Ένας Έλληνας καθηγητής στα χρόνια του κορονοϊού σε Λύκειο της Γαλλίας