Μαθησιακές Δυσκολίες, Δυσλεξία και Δυσκολία Διάκρισης των Γραμμάτων