Γιατί πρέπει να καλλιεργήσουμε στα παιδιά την έννοια της ενσυναίσθησης;