Κυπριακή Εκπαιδευτική Αποστολή στο Ηνωμένο Βασίλειο (ομιλία), κ. Μαρία Παπαλούκα [VIDEO]