Επίσκεψη του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Κώστα Χαμπιαούρη στο Ηνωμένο Βασίλειο