Δωρεάν ηλεκτρονικό διαδραστικό βιβλίο με ήρωα μια αδέσποτη σκυλίτσα